samachara
www.samachara.com
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾರಾಟ, ಚೀರಾಟ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಹೇಗೆ?
UPDATE

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾರಾಟ, ಚೀರಾಟ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಹೇಗೆ?

ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಆಚೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸುವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.