samachara
www.samachara.com
ವೇದಾಂತ ಒಡೆತನದ ಸ್ಟೆರ್ಲೈಟ್‌ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಆದೇಶ
UPDATE

ವೇದಾಂತ ಒಡೆತನದ ಸ್ಟೆರ್ಲೈಟ್‌ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಆದೇಶ

ತೂತ್ತುಕುಡಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಮಣಿದಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರಕಾರ ವೇದಾಂತ ಸಮೂಹದ ಸ್ಟೆರ್ಲೈಟ್‌ ತಾಮ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮುಚ್ಚಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.