samachara
www.samachara.com
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಚುನಾವಣೆ: ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕಡೆ ಮುಖಮಾಡದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನ
UPDATE

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಚುನಾವಣೆ: ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕಡೆ ಮುಖಮಾಡದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನ

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನಾಗರಿಕರು ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಮನಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈವರೆಗೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರವೇ ತಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.