samachara
www.samachara.com
Results for ವ್ಲಾದಿಮಿರ್‌ ಪುಟಿನ್‌
ಸಿರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ

ಸಿರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ

ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊನ್ನಾಲೆ

Published on :
ವ್ಲಾದಿಮಿರ್‌ ಪುಟಿನ್‌-5: ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ರಷ್ಯಾ ಕಟ್ಟಿನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಾಯಕ!

ವ್ಲಾದಿಮಿರ್‌ ಪುಟಿನ್‌-5: ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ರಷ್ಯಾ ಕಟ್ಟಿನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಾಯಕ!

ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊನ್ನಾಲೆ

Published on :
ವ್ಲಾದಿಮಿರ್‌ ಪುಟಿನ್‌- 4: ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ; ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ!

ವ್ಲಾದಿಮಿರ್‌ ಪುಟಿನ್‌- 4: ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ; ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ!

ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊನ್ನಾಲೆ

Published on :
ವ್ಲಾದಿಮಿರ್‌ ಪುಟಿನ್‌-3: ಕುಸಿದ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಎತ್ತಿನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಜನ ವಿರೋಧ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯ್ತು!

ವ್ಲಾದಿಮಿರ್‌ ಪುಟಿನ್‌-3: ಕುಸಿದ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಎತ್ತಿನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಜನ ವಿರೋಧ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯ್ತು!

ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊನ್ನಾಲೆ

Published on :
ವ್ಲಾದಿಮಿರ್‌ ಪುಟಿನ್‌-2; ಮೇಯರ್ ಸಲಹೆಗಾರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಾದಿವರೆಗೆ

ವ್ಲಾದಿಮಿರ್‌ ಪುಟಿನ್‌-2; ಮೇಯರ್ ಸಲಹೆಗಾರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಾದಿವರೆಗೆ

ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊನ್ನಾಲೆ

Published on :
ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮೊದಲ ಸವಾಲ್; ಸಿರಿಯಾ ಮಿಸೈಲ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್

ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮೊದಲ ಸವಾಲ್; ಸಿರಿಯಾ ಮಿಸೈಲ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್

ಎನ್. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ

Published on :