samachara
www.samachara.com
Results for Syria chemical attack
ಸಿರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ

ಸಿರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ

ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊನ್ನಾಲೆ

ಸಿರಿಯಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ದಾಳಿಗೆ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಮಾಯಕರ ಬಲಿ

ಸಿರಿಯಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ದಾಳಿಗೆ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಮಾಯಕರ ಬಲಿ

samachara