samachara
www.samachara.com
Results for Siddu Nyamagouda
ಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಮಗೌಡ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ‘ಕ್ರೌಡ್‌ ಫಂಡಿಂಗ್‌’ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕ ಕೂಡ!

ಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಮಗೌಡ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ‘ಕ್ರೌಡ್‌ ಫಂಡಿಂಗ್‌’ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕ ಕೂಡ!

ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊನ್ನಾಲೆ