samachara
www.samachara.com
Results for ಫಿಡೆಲ್‌ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ
ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ   ಬೋಯಿಂಗ್ 737

ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಬೋಯಿಂಗ್ 737

govindaby chaguppe

ಕೊನೆಗೊಂಡ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಅಧ್ಯಾಯ; ಕ್ಯೂಬಾದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಿಗುಯಲ್‌ ಡಯಾಜ್‌ ಕ್ಯಾನಲ್‌ ಆಯ್ಕೆ

ಕೊನೆಗೊಂಡ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಅಧ್ಯಾಯ; ಕ್ಯೂಬಾದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಿಗುಯಲ್‌ ಡಯಾಜ್‌ ಕ್ಯಾನಲ್‌ ಆಯ್ಕೆ

ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊನ್ನಾಲೆ