samachara
www.samachara.com
Results for None Of The Above
‘ನೋಟಾ’ದಾಗೆ ನಗೆಯಾ ಮೀಟಿ: ಕೊನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಒತ್ತಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 3,22,841!

‘ನೋಟಾ’ದಾಗೆ ನಗೆಯಾ ಮೀಟಿ: ಕೊನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಒತ್ತಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 3,22,841!

Team Samachara

ಅಸಮಾಧಾನಿ ಮತದಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ‘ನೋಟಾ’ ಎಂಬ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹುಲಿ!

ಅಸಮಾಧಾನಿ ಮತದಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ‘ನೋಟಾ’ ಎಂಬ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹುಲಿ!

ದಯಾನಂದ