samachara
www.samachara.com
Results for ಜರ್ಮನಿ
ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್- 1: ಬಾಲಕನೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು; ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಲಗಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಬೀಜ

ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್- 1: ಬಾಲಕನೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು; ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಲಗಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಬೀಜ

ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊನ್ನಾಲೆ

Published on :
ಜೀನಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನ್-1: ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲಾಗಿದ್ದ ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್; ನಾಲ್ಕು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು!

ಜೀನಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನ್-1: ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲಾಗಿದ್ದ ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್; ನಾಲ್ಕು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು!

ಎನ್. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ

Published on :
ಜೀನಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನ್- 4: ಹಿಟ್ಲರ್ ಮಣಿಸಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರವೇ ಅವರ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು

ಜೀನಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನ್- 4: ಹಿಟ್ಲರ್ ಮಣಿಸಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರವೇ ಅವರ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು

ಎನ್. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ

Published on :
ಜೀನಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನ್- 5: ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಎಂದೂ ಭೇಟಿಯಾಗದ ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಸತ್ತಾಗ ಮೆದುಳೇ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು!

ಜೀನಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನ್- 5: ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಎಂದೂ ಭೇಟಿಯಾಗದ ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಸತ್ತಾಗ ಮೆದುಳೇ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು!

ಎನ್. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ

Published on :