samachara
www.samachara.com
Results for crowd funding
ಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಮಗೌಡ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ‘ಕ್ರೌಡ್‌ ಫಂಡಿಂಗ್‌’ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕ ಕೂಡ!

ಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಮಗೌಡ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ‘ಕ್ರೌಡ್‌ ಫಂಡಿಂಗ್‌’ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕ ಕೂಡ!

ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊನ್ನಾಲೆ

‘ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್’ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ನೆರವಾದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಎಂಜಿನಿಯರ್

‘ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್’ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ನೆರವಾದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಎಂಜಿನಿಯರ್

ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿ. ಎಂ

Here is Gauri Lankesh’s unpublished write-up in Bangalore Mirror

Here is Gauri Lankesh’s unpublished write-up in Bangalore Mirror

samachara