samachara
www.samachara.com
Results for ಆಸಿಫಾ ಬಾನೊ
ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ನೆನೆದ  ಮೋದಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್‌ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ‘ಟೆರರಿಸ್ಟ್‌’ ಪಟ್ಟ 

ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ನೆನೆದ ಮೋದಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್‌ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ‘ಟೆರರಿಸ್ಟ್‌’ ಪಟ್ಟ 

ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊನ್ನಾಲೆ

#StopChildRapes; ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣವಿಲ್ಲವೇ?

#StopChildRapes; ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣವಿಲ್ಲವೇ?

samachara

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈ ವರದಿಗೆ ತಲೆಬರಹ ಕೊಡಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ :(

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈ ವರದಿಗೆ ತಲೆಬರಹ ಕೊಡಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ :(

ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊನ್ನಾಲೆ