samachara
www.samachara.com
‘ಬದುಕು ಸುಂದರ ಹೋರಾಟ’: ಅಶಾಂತಗೊಂಡ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ
ಪಾಸಿಟಿವ್

‘ಬದುಕು ಸುಂದರ ಹೋರಾಟ’: ಅಶಾಂತಗೊಂಡ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ

ಕೇವಲ 8 ಜನರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 300 ಮೈಲಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ, ತನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 65ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸದ ಜತೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಈ ಜನರು ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು.