samachara
www.samachara.com
ಟಿವಿಗಳಿಗೆ ತಾಕಲಾಟ; ಮನರಂಜನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್’ ನಾಗಾಲೋಟ!
ವೆಬ್

ಟಿವಿಗಳಿಗೆ ತಾಕಲಾಟ; ಮನರಂಜನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್’ ನಾಗಾಲೋಟ!

ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿಂದು ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶೇ. 27. 2 ರಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಟಿವಿಗಳಿಗೆ ಅವಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೇಬಲ್ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸುತ್ತಾ...