samachara
www.samachara.com
ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ; 25% ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಬಿಡಲು ಈ ಪಿಡುಗೇ ಕಾರಣ!
ರಾಜ್ಯ

ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ; 25% ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಬಿಡಲು ಈ ಪಿಡುಗೇ ಕಾರಣ!

ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾಲಕಿಯರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಕಳೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಸಂಸಾರದ ಜಂಜಡದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.