samachara
www.samachara.com
ಕೊಡಗಿನ ತಾಯಂದಿರ ಪರವಾಗಿ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರಿಗೊಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ...
ರಾಜ್ಯ

ಕೊಡಗಿನ ತಾಯಂದಿರ ಪರವಾಗಿ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರಿಗೊಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ...

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಯಂದಿರು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಕನಿಷ್ಟ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ. ಜನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ತುಡಿತ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟನ್ನಷ್ಟೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.