samachara
www.samachara.com
‘ಪುನಶ್ಚೇತನ’ ಮರೆತ ಸರಕಾರ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆದು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ರೈತರು 
ರಾಜ್ಯ

‘ಪುನಶ್ಚೇತನ’ ಮರೆತ ಸರಕಾರ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆದು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ರೈತರು 

ದಿವಾಳಿಯಾಗಿರುವ ದಾಳಿಂಬೆ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಸರಕಾರ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಇನ್ನೂ ತಾನೇ ‘ಸ್ಥಿರ’ಗೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ.