samachara
www.samachara.com
ಇಂದೂ ED ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ವಾದ್ರಾ; ‘ಕರೆದಾಗೆಲ್ಲಾ ಬರುವೆ’ ಎಂಬ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಗೆ ಸಹಿ
ಸುದ್ದಿ ಸಾರ

ಇಂದೂ ED ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ವಾದ್ರಾ; ‘ಕರೆದಾಗೆಲ್ಲಾ ಬರುವೆ’ ಎಂಬ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಗೆ ಸಹಿ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದಾಗೆಲ್ಲಾ ಹಾಜರಾಗುವುದಾಗಿ ವಾದ್ರಾ ಹೇಳಿಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸಹಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾದ್ರಾ ಪರ ವಕೀಲರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.