samachara
www.samachara.com
ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ U ಟರ್ನ್‌; ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು
ಸುದ್ದಿ ಸಾರ

ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ U ಟರ್ನ್‌; ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು

ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಯೇ ಈ ಹಿಂದಿನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಗೌರಿವಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನುಮಾನ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.