samachara
www.samachara.com
ಸಿಬಿಐಗೆ ರಿಷಿ ಕುಮಾರ್‌ ಶುಕ್ಲಾ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಸುದ್ದಿ ಸಾರ

ಸಿಬಿಐಗೆ ರಿಷಿ ಕುಮಾರ್‌ ಶುಕ್ಲಾ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕ

1983ರ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಐಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಶುಕ್ಲಾ ಸದ್ಯ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸ್‌ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.