samachara
www.samachara.com
ದೀದೀ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟು; ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು
ಸುದ್ದಿ ಸಾರ

ದೀದೀ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟು; ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು

ಎಲ್ಲಾ ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರೂ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.