samachara
www.samachara.com
ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎನ್‌. ಡಿ. ತಿವಾರಿ ವಿಧಿವಶ
ಸುದ್ದಿ ಸಾರ

ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎನ್‌. ಡಿ. ತಿವಾರಿ ವಿಧಿವಶ

ತಿವಾರಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು.