samachara
www.samachara.com
ಸ್ವಘೋಷಿತ ದೇವಮಾನವ ಸಂತ ರಾಮ್‌ಪಾಲ್‌ಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ
ಸುದ್ದಿ ಸಾರ

ಸ್ವಘೋಷಿತ ದೇವಮಾನವ ಸಂತ ರಾಮ್‌ಪಾಲ್‌ಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ

ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೋರ್ವ ಮಹಿಳೆಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬುಧವಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ.