samachara
www.samachara.com
ವಂಚನೆ ಆರೋಪ: ಹೀರಾ ಗೋಲ್ಡ್‌ನ ‘ಬೂಬಮ್ಮ’ ಬಂಧನ
ಸುದ್ದಿ ಸಾರ

ವಂಚನೆ ಆರೋಪ: ಹೀರಾ ಗೋಲ್ಡ್‌ನ ‘ಬೂಬಮ್ಮ’ ಬಂಧನ

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಆರೋಪವೂ ಅವರ ಮೇಲಿತ್ತು. ಹೀರಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮೋಸಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜಧಾನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.