samachara
www.samachara.com
#MeToo: ಈವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಗಂಡಸರು ಪಟ್ಟಿ ಇದು
ಸುದ್ದಿ ಸಾರ

#MeToo: ಈವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಗಂಡಸರು ಪಟ್ಟಿ ಇದು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಗಾಳಿ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳು ತೇಲಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ‘ಸಮಾಚಾರ’ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ.