samachara
www.samachara.com
ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎನ್‌. ಮಹೇಶ್‌ ರಾಜೀನಾಮೆ; ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? 
ಸುದ್ದಿ ಸಾರ

ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎನ್‌. ಮಹೇಶ್‌ ರಾಜೀನಾಮೆ; ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? 

ಸಚಿವರಾದ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಎನ್‌. ಮಹೇಶ್‌ ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.