samachara
www.samachara.com
ನರ್ಮದೆ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಗಂಗಾ ಮಾದರಿ; ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಲಾಖೆ ಬೇಕೆಂದ ‘ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಬಾಬಾ’!
ಸುದ್ದಿ ಸಾರ

ನರ್ಮದೆ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಗಂಗಾ ಮಾದರಿ; ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಲಾಖೆ ಬೇಕೆಂದ ‘ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಬಾಬಾ’!

ಗಂಗಾ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ರಚಿಸಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುತೇಕ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಗಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಬಾಬಾ.