samachara
www.samachara.com
ಮೊಘಲ್ ಸ್ಥಳನಾಮ ಕೇಸರೀಕರಣ; ರಾಜೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿನ ರಾಜಕಾರಣ!
ಸುದ್ದಿ ಸಾರ

ಮೊಘಲ್ ಸ್ಥಳನಾಮ ಕೇಸರೀಕರಣ; ರಾಜೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿನ ರಾಜಕಾರಣ!

ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳ ಕೇಸರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿಕ ಈಗ ರಾಜಸ್ತಾನದ ಸರದಿ.