samachara
www.samachara.com
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕಾರ್‌ಗಳಿಗೂ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡ್ಡಾಯ
ಸುದ್ದಿ ಸಾರ

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕಾರ್‌ಗಳಿಗೂ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡ್ಡಾಯ

ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬೇಕಾದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯ.