samachara
www.samachara.com
ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ: ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಹರ್ಷ
ಸುದ್ದಿ ಸಾರ

ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ: ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಹರ್ಷ

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ 2012ರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸರಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.