samachara
www.samachara.com
ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ದಲಿತ: ಎತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ವಿಶ್ವಗುರು ಭಾರತ?
ಸುದ್ದಿ ಸಾರ

ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ದಲಿತ: ಎತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ವಿಶ್ವಗುರು ಭಾರತ?

ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ದೇಶದ ಘನತೆ ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಏನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೂ, ದೇಶ ಜಾತಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸೋಲುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿವೆ.