samachara
www.samachara.com
ಕೊನೆಗೊಂಡ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಅಧ್ಯಾಯ; ಕ್ಯೂಬಾದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಿಗುಯಲ್‌ ಡಯಾಜ್‌ ಕ್ಯಾನಲ್‌ ಆಯ್ಕೆ
ಸುದ್ದಿ ಸಾರ

ಕೊನೆಗೊಂಡ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಅಧ್ಯಾಯ; ಕ್ಯೂಬಾದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಿಗುಯಲ್‌ ಡಯಾಜ್‌ ಕ್ಯಾನಲ್‌ ಆಯ್ಕೆ

ಸತತ 6 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಯೂಬಾವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಕುಟುಂಬ ಈಗ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ. 86 ವರ್ಷಗಳ ರೌಲ್‌ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಕ್ಯೂಬಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ  ಡಯಾಜ್‌ ಕ್ಯಾನಲ್‌ರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.