samachara
www.samachara.com
‘ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಕಾವಿ ದೊಡ್ಡದು’: ಪೊಲೀಸರ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ‘ಕನ್ವರಿಯಾ’ಗಳ ಹಿಂಸಾಚಾರ
ಸುದ್ದಿ ಸಾಗರ

‘ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಕಾವಿ ದೊಡ್ಡದು’: ಪೊಲೀಸರ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ‘ಕನ್ವರಿಯಾ’ಗಳ ಹಿಂಸಾಚಾರ

ಒಂದು ಕಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟ ಕನ್ವರಿಯಾಗಳು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಬೀಸಬೇಕಿದ್ದ ಯುಪಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.