samachara
www.samachara.com
 ಮರಾಠ ಮೀಸಲಾತಿ; ಪೋಷಕರ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಸುದ್ದಿ ಸಾಗರ

ಮರಾಠ ಮೀಸಲಾತಿ; ಪೋಷಕರ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ

ಮರಾಠ್‌ವಾಡ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯ ಸರಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.