samachara
www.samachara.com
ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಪ.ಬಂಗಾಳದವರೆಗೆ; ಸತ್ತವರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಲಿಗೆ ‘ಹುತಾತ್ಮ’ರು!
ಸುದ್ದಿ ಸಾಗರ

ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಪ.ಬಂಗಾಳದವರೆಗೆ; ಸತ್ತವರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಲಿಗೆ ‘ಹುತಾತ್ಮ’ರು!

“ನನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ಗಂಡ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ. ಅಪಘಾತವೊಂದು ನಡೆದ ನಂತರದ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಕೊಲೆಯಲ್ಲ” - ಫುಲ್‌ಬೋರಿ ದೇವಿ.