samachara
www.samachara.com
‘ಕತ್ತಲೆ ಕರಗಿಸಲು ಹಣತೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದವರು’ ಮತ್ತು ‘ದೇಶದ್ರೋಹ’ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಅಮ್ನೆಸ್ಟಿ!
ಸುದ್ದಿ ಸಾಗರ

‘ಕತ್ತಲೆ ಕರಗಿಸಲು ಹಣತೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದವರು’ ಮತ್ತು ‘ದೇಶದ್ರೋಹ’ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಅಮ್ನೆಸ್ಟಿ!

1965ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಆಂದೋಲನ ಮುಂದುವರಿದಾಗ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು, ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು, ಘಟಕಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು.