samachara
www.samachara.com
ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫನ್: ವಿವಾಹ ಬಾಹಿರ ಸಂಬಂಧ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ ಎಂದ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್
ದೇಶ

ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫನ್: ವಿವಾಹ ಬಾಹಿರ ಸಂಬಂಧ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ ಎಂದ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್

“ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ ಅತೃಪ್ತ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅತೃಪ್ತ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಪರಿಣಾಮವೇ ವಿವಾಹ ಬಾಹಿರ ಸಂಬಂಧ” - ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ದೀಪಕ್‌ ಮಿಶ್ರಾ.