samachara
www.samachara.com
ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬವಣೆ; ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಾವಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ!
ದೇಶ

ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬವಣೆ; ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಾವಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ!

ರಾಜಸ್ತಾನ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೊನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ಎಂದರೆ ನಂಬಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ಎಂದರೆ ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ, ನಂಬಲೇಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ, ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ.