samachara
www.samachara.com
ವನಿ ಎಂಬ 21ರ ತರುಣ: ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕಾಶ್ಮೀರಿಗಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೀರೊ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ?
ದೇಶ

ವನಿ ಎಂಬ 21ರ ತರುಣ: ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕಾಶ್ಮೀರಿಗಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೀರೊ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ?

ಆತ ‘ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ (ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ) ಹಾಕಿದ ಮಂದಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ‘ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಸಾಕು’ ಎಂದಿದ್ದ.