samachara
www.samachara.com
ಕಾಲದ ಜತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತ ಬಂದ ‘ಟೈಮ್ಸ್‌’;  ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹುದ್ದೆಗೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಟಚ್‌
ಮೀಡಿಯಾ 2.0

ಕಾಲದ ಜತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತ ಬಂದ ‘ಟೈಮ್ಸ್‌’; ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹುದ್ದೆಗೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಟಚ್‌

ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶಗಳಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಉದ್ಯಮವೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ದುಪ್ಪಟ್ಟಾದ ಮುದ್ರಣ ವೆಚ್ಚ, ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಭವಿಷ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಎಂಬ ಸತ್ಯದ ಅರಿವೂ ಈಗ ಆದಂತಿದೆ