samachara
www.samachara.com
ರಾಮ್ ರಹೀಮ್‌ಗೆ ನಟಿ ಹನಿಪ್ರೀತ್; ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತಿಗೆ ‘ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌’ ಅಶ್ವಿನಿ ಉಡುಚೆ!
INVESTIGATION

ರಾಮ್ ರಹೀಮ್‌ಗೆ ನಟಿ ಹನಿಪ್ರೀತ್; ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತಿಗೆ ‘ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌’ ಅಶ್ವಿನಿ ಉಡುಚೆ!

ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ‘ಸಮಾಚಾರ’ ಇಲ್ಲಿ ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.