samachara
www.samachara.com
ಅಟ್ಟ ಸೇರಿದ ಆದರ್ಶಗಳು; ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ
ವಿಚಾರ

ಅಟ್ಟ ಸೇರಿದ ಆದರ್ಶಗಳು; ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ

ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಶೇ.30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣವೇ ಆಕ್ರಮಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಗಾಂಧಿವಾದಿಗಳು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿಗಳು ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರೋ ಹಾಗಂತೂ ಇಲ್ಲ.