samachara
www.samachara.com
ನನಗೇಕೆ ಗಾಂಧಿ ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ?: ಎಸ್. ಆರ್. ಹಿರೇಮಠ್
ವಿಚಾರ

ನನಗೇಕೆ ಗಾಂಧಿ ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ?: ಎಸ್. ಆರ್. ಹಿರೇಮಠ್

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ವೃತ್ತಪರರ ಜತೆಗಿನ ಒಡನಾಟದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿವೆ.