samachara
www.samachara.com
ನಾಸಾ ಮಂಗಳಯಾನ: ಕೆಂಪು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೆಗೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ 17ರ ಪೋರಿ
ಫೋಕಸ್

ನಾಸಾ ಮಂಗಳಯಾನ: ಕೆಂಪು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೆಗೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ 17ರ ಪೋರಿ

ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ 2033ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾನವ ಕೆಂಪು ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯೂರಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ನಾಸಾ’.