samachara
www.samachara.com
‘ಪ್ರ-ವಚನ ಕ್ರಾಂತಿ- 2’: ಲಿಂಗಾಯತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸವಾಲುಗಳು...
GROUND REPORT

‘ಪ್ರ-ವಚನ ಕ್ರಾಂತಿ- 2’: ಲಿಂಗಾಯತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸವಾಲುಗಳು...

1905ರಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ‘ಧನುರ್ಧಾರಿ’ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದವರು ಹರ್ಡೆಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು. ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.