samachara
www.samachara.com
ಪ್ರವಾಹ ಫಾಲೋಅಪ್‌: ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ‘ಕಾಲೂರಿ’ ನಿಂತವರು!
FEATURE STORY

ಪ್ರವಾಹ ಫಾಲೋಅಪ್‌: ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ‘ಕಾಲೂರಿ’ ನಿಂತವರು!

ಕಾಲೂರಿನ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು ತಯಾರಿಸುವ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ‘ಕಾಲೂರು ದಿ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಟೋರ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ‘ಕೂರ್ಗ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಡ್’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.