samachara
www.samachara.com
ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ರೈತರು; ಚಾಣಾಕ್ಷ ಕಳ್ಳರು: ಇದು ಹಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಲೋಕ!
FEATURE STORY

ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ರೈತರು; ಚಾಣಾಕ್ಷ ಕಳ್ಳರು: ಇದು ಹಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಲೋಕ!

ಹೌದು, ಮೇಲಿನ ತಲೆಬರಹ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಇದು ಹಣ್ಣಿಗಾಗಿ ದೂರದ ನ್ಯೂಝಿಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಸರಕಾರ, ಪೊಲೀಸ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರೈತರು ಹಾಗೂ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಕಳ್ಳರು ಇದರ ಪಾತ್ರದಾರಿಗಳು.