samachara
www.samachara.com
ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್, ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ: ಯಾರು ಸರಿ?, ಯಾರದ್ದು ತಪ್ಪು? 
FEATURE STORY

ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್, ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ: ಯಾರು ಸರಿ?, ಯಾರದ್ದು ತಪ್ಪು? 

ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಸಿಗುವುದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣವಿರಲಿ, ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುವ ಮುಂಚೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿ, ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.