samachara
www.samachara.com
‘ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾರಣ’: ಇವರಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರೇಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಬಾರದು? 
FEATURE STORY

‘ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾರಣ’: ಇವರಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರೇಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಬಾರದು? 

ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ತಾವೇ ಸುರಿದು ಅದಾನಿ, ಅಂಬಾನಿ, ರಾಮದೇವ್‌ ತರಹದವರು ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದರೆ, ಜನರಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.