samachara
www.samachara.com
ದೀದಿ v/s ಮೋದಿ: ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಂಧನ, ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಮತಾ ಧರಣಿ
COVER STORY

ದೀದಿ v/s ಮೋದಿ: ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಂಧನ, ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಮತಾ ಧರಣಿ

“ಮಮತಾ ಹಲವು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಯುದ್ಧ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ” - ಡೆರಿಕ್ ಓಬ್ರಿಯಾನ್.