samachara
www.samachara.com
‘ರಾಜರ ವೇಷದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು’: ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಸಂದರ್ಶನ
COVER STORY

‘ರಾಜರ ವೇಷದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು’: ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಸಂದರ್ಶನ

ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಹೊಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.